Over Zinnig gesprek

Op meerdere manieren heb ik in mijn leven ervaren dat een zinnig gesprek waardevol kan zijn. Stilstaan bij wat je bezig houdt, wat er met jezelf of om je heen gebeurt. Er over praten, vragen stellen, antwoorden zoeken. Zo proberen grip te krijgen op je leven, op je bestaan en betekenis te geven aan wat je overkomt.

Over mijn achtergrond. Naast mijn werk in het St Jansdal Ziekenhuis, heb ik tot 1996 Theologie gestudeerd, met als afstudeer richtingen Godsdienstpsychologie en Afrikaanse religies. Centraal aandachtsveld hierin was: Hoe gaan mensen om met ziekte en lijden? Welke impact hebben ziekte en lijden op de sociale omgeving van de patiënt? Wat drijft mensen? Wat is voor hen van betekenis?

Verdere werkervaring heb ik opgedaan als docent Godsdienst & Levensbeschouwing, docent Filosofie, mentor, coach en trainer. Daarnaast deed (en doe) ik divers vrijwilligerswerk en was ik 18 jaar mantelzorger.

Een kantelpunt diende zich aan in 2017. Toen heb ik mijn baan als docent opgezegd om me meer te richten op studie en op begeleiding van mensen die te maken hebben met ziekte en lijden. In dit laatste bekwaamde ik me door ervaring op te doen in werk settingen en door het volgen van cursussen. In 2021 verdedigde ik mijn proefschrift over traditionele genezers in Zuid-Afrika. Hun kijk op samenleven, op geloven, op menswaardigheid heeft mij nog meer doen beseffen dat wij als mensen elkaar nodig hebben om mens te kunnen zijn.

Dit alles heeft geleid tot het opzetten van mijn praktijk ‘Zinnig gesprek’ in 2020. Mijn werk bestaat uit het begeleiden van mensen in existentiële crises, bijvoorbeeld: mensen in hun laatste levensfase en mensen met een chronische aandoening (b.v. Parkinson, dementie). Maar ook de partners, andere gezinsleden en mantelzorgers van deze groepen en mensen die zich alleen of eenzaam voelen.

Dit doe ik door middel van individuele gesprekken, het begeleiden van groepsgesprekken, samen wandelen etc. Afhankelijk van persoonlijke situatie en voorkeur.

Aandacht van mens tot mens, dat is wat ik door ‘Zinnig gesprek’ bied. Voor iedereen die behoefte heeft aan een luisterend oor, aan iemand die een tijdje meeloopt.